WENDY

Geluk is volgens Aristoteles (384-322 v. Chr.) doen waar je voor gemaakt bent, maar dat gaat niet vanzelf.

Dat klopt! Als jonge goudsmid bewerkte ik het metaal tot het ging glanzen. Nu jaren later mijn ervaringen als moeder, pleegmoeder, gastouder en mijn opleiding tot pedagoog mij in staat stellen om iets anders te laten glanzen, heb ik mijn geluk gevonden. 

Samen met kinderen en jongeren kijk ik wat ervoor nodig is om hen te laten stralen en zich gelukkig te voelen. Ook bij hen is het mooie al aanwezig, maar nog niet altijd zichtbaar. Mijn creativiteit zet ik nog steeds in. Met tekeningen bijvoorbeeld maak ik gedrag van kinderen zichtbaar, waardoor ze leren dat ze ook andere keuzes kunnen en mogen maken. Naast het werken met kinderen begeleid ik ouders bij de uitdaging van het opvoeden. Met mijn directe aanpak en prikkelende vragen zet ik ouders weer graag in hun kracht. 

WAAR KUN JE MIJ TEGENKOMEN?
Je kunt mij tegenkomen binnen de ambulante zorg van Klots Jeugdhulp waarbij ik zowel binnen de thuissituatie als op scholen kinderen, ouders/verzorgers en/of leerkrachten ondersteun.

DIRECT CONTACT
Ben je op zoek naar mij? Maak dan gebruik van onderstaande gegevens.
Email: w.slotemaker@klotsjeugdhulp.nl 
Telefoon: 06 83968155