JEUGD- EN GEZINSHULP

Klots Jeugdhulp biedt kinderen, jongeren en gezinnen die dreigen vast lopen te lopen op verschillende leefgebieden een zee aan mogelijkheden. Binnen deze mogelijkheden wordt er altijd gezocht naar actieve ondersteuning van ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokken personen en/of instanties.

Tijdens de begeleiding wordt er zowel kind- als gezinsgericht gewerkt. Klots Jeugdhulp gelooft in de aanpak om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en jongeren. Je verplaatsen in wat zij nodig hebben om te leren. Elk kind en elke jongere zien en begrijpen vraagt om een andere manier van denken. 

Wij hebben onze begeleiding onderverdeeld in de volgende categorieën:

AMBULANTE BEGELEIDING
Kortdurende/langdurige begeleiding in de thuis- en/of schoolsituatie.

DAGBEHANDELING
Dagbehandeling gericht op (volledige) terugkeer in het onderwijs. De gespecialiseerde begeleiding neemt 1 of meerderde dagdelen per week in beslag neemt. De begeleiding wordt uitgevoerd op de locatie in Avenhorn.

GROEPSONDERSTEUNING
Groepsondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd met een hulpvraag op het gebied van executieve functies, onderpresteren, een diagnose hebben waarbij de kenmerken zorgen voor vastlopen, een ontwikkelingsvoorsprong hebben of (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn.

SUPPORTGROEP
Een plek voor jongeren van het voorgezet onderwijs waar zij samenkomen, elkaar adviseren, ervaringen uitwisselen of even tot rust komen onder begeleiding van gespecialiseerde begeleiders op het gebied van zorg en onderwijs. 

Voor de meeste kinderen, jongeren en gezinnen is de inzet van 1 hulpvorm voldoende, een combinatie tussen de verschillende hulpvormen kan echter ook geboden worden. De hulp wordt zo kort als kan en zo lang als nodig geboden.