AMBULANTE HULPVERLENING

Klots Jeugdhulp biedt ambulante begeleiding aan zowel kinderen, jongeren, ouders, als aan het hele gezin. De ambulante hulpverlening wordt verdeeld in onderstaande categorieën. Wanneer de hulpvraag groter of kleiner blijkt te zijn dat in eerste instantie wordt verwacht, kan er in overleg met de betrokken partijen gekozen worden voor een andere categorie.

INDIVIDUELE OUDER- / KINDBEGELEIDING
De ambulant begeleider werkt intensief samen met het kind, de jongere of de ouder. Samen met de betrokkene formuleert de hulpverlener doelen naar aanleiding van de hulpvraag. 

GEZINSBEGELEIDING
De ambulant begeleider werkt intensief samen met het gezin en andere betrokkenen binnen het netwerk. Samen met de gezinsleden formuleert de hulpverlener doelen naar aanleiding van de hulpvraag.

De ambulant begeleider werkt systeemgericht. Dit betekend niet dat de ambulant begeleider altijd met het hele gezin werkt. Het is een visie waarmee je als begeleider naar het kind, de jongere en de ouder kijkt. Belangrijke aspecten binnen systeemgericht werken zijn rolverdeling, interactie en communicatie.

THUIS & OP SCHOOL
De ambulant begeleider werkt intensief samen met het gezin, de school en andere betrokkenen binnen het netwerk. Samen met alle relevante partijen formuleert de hulpverlener doelen naar aanleiding van de hulpvraag.

De begeleider hanteert een integrale aanpak in de drie leefwerelden van het kind, de jongere: thuis, school en zijn of haar vrije tijd. Zo kan de hulpverlener in contact zijn met alle mensen om het kind, de jongere heen; ouders, familie, leraren, mentoren en coaches van de sportclub. De begeleiding vindt plaats daar waar nodig, daar waar de hulpvraag ligt. De locatie waar de hulpverlening wordt uitgevoerd kan dan ook verschillen. Denk hierbij aan thuis, op school, op de sportclub of een externe locatie.

Door het streven naar een effectieve ambulante begeleiding en het inzetten van ieder zijn eigen kracht, wordt binnen bovenstaande vormen een route uitgestippeld die past. De ambulante begeleiding heeft altijd als doel om de zelfredzaamheid te vergroten.

Bovenstaande hulpvormen kunnen ook worden ingezet bij langdurige, complexe trajecten. Door de zee aan mogelijkheden ziet Klots Jeugdhulp ook in deze hulpvragen vele kansen voor zowel het kind, de jongere, het hele gezin als school. De ambulante begeleiding is altijd oplossingsgericht en gefocust op realistische doelen.

De ambulante begeleiding van Klots Jeugdhulp is ingekocht door de zeven West-Friese gemeenten: Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland, Hoorn, Medemblik, Opmeer en Koggenland.