Waar ben je naar opzoek?

DAGBEHANDELING

Dagbehandeling gericht op (volledige) terugkeer in het onderwijs. 

Behandelgroepen

Klots Jeugdhulp biedt dagbehandeling aan kinderen uit het primair onderwijs die dreigen vast te lopen in het onderwijs als mede aan kinderen die door uiteenlopende omstandigheden tijdelijk geen onderwijs volgen. Alle kinderen binnen de behandelgroepen van Klots Jeugdhulp kennen een gemiddelde tot hoge intelligentie. 

Behandelgroep De Kade

Behandelgroep De Kade vormt de start van een behandeltraject binnen Klots Jeugdhulp. Binnen deze behandelgroep ontvangt een kind verschillende begeleidingsvormen op een dagdeel. Dit kan zowel in de vorm van gesprek als activiteiten waarbij gedacht kan worden aan psycho-educatie, creatieve hulpvormen en psychomotorische begeleiding. 

De gespecialiseerde begeleiders van De Kade werken samen met het kind aan een stabiele basis die vereist is om te kunnen starten aan het vervolgtraject. Daarbij behouden de begeleiders nauw contact met ouders en school (wanneer betrokken).

Binnen De Kade wordt gewerkt aan voldoende basisvaardigheden om te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Daar waar op het moment van de start gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek of een samenloop van omstandigheden deze basisvaardigheden hebben verstoord.

Behandelgroep Het Kompas 

Kinderen die binnen De Kade voldoende basisvaardigheden hebben ontwikkeld kunnen doorstromen naar de behandelgroep Het Kompas. Voor kinderen is deze doorstroom praktisch een kleine overstap. De behandelgroepen zijn op locatie in Avenhorn namelijk naast elkaar gevestigd. 

Binnen Het Kompas wordt een start gemaakt met onderwijsondersteuning waardoor het traject tot terugkeer naar het onderwijs wordt uitgebreid. De gespecialiseerde begeleiders van Het Kompas kennen zowel een zorg-, als onderwijsachtergrond. Zij leren kinderen (opnieuw) kennismaken met het maken van schoolwerk waarbij aandacht wordt besteed aan faalangst, emotiemanagement, weerstand, executieve functies en cognitieve processen. 

Bij kinderen die nog aan een school gekoppeld zijn wordt in samenwerking met ouders en school afgestemd wat de juiste route naar volledige terugkeer in het onderwijs is. Is er geen school betrokken? Dan wordt er samen met ouders, gemeente en/of samenwerkingsverband gezocht naar een geschikte onderwijsplek. De gespecialiseerde begeleiders van Het Kompas hebben de mogelijkheid om de (volledige) terugkeer in het onderwijs te begeleiden. Daar waar zij ambulante begeleiding kunnen bieden op de onderwijsinstelling. De begeleider kan ondersteunen bij het psychologische, sociale en cognitieve proces van zowel het kind als de ouders.

Hoe lang een kind deelneemt aan de behandelgroepen van Klots Jeugdhulp is afhankelijk van de zorgzwaarte en het verloop. De periode kan variëren van enkele maanden tot twee jaar. Het is geen vaststaand feit dat alle kinderen het traject van De Kade naar Het Kompas volgen. Per kind kan de route binnen de behandelgroepen verschillen. Er wordt altijd gezocht naar een maatwerktraject.