Waar ben je naar opzoek?

GROEPSBEGELEIDING

Klots Jeugdhulp biedt groepsbegeleidingen voor zowel kinderen uit het basisonderwijs als jongeren uit het voortgezet onderwijs.

GROEPSONDERSTEUNING: GROEPSBEGELEIDING BASISONDERWIJS

Klots Jeugdhulp biedt groepsbegeleiding aan kinderen uit het primair onderwijs met een hulpvraag gericht op:

  • Sociale vaardigheden
  • Weerbaarheid
  • Faalangst
  • Hoogbegaafdheid
  • Executieve functies

In een setting van maximaal 10 kinderen biedt Klots een veilige omgeving om vaardigheden aan te leren en/of te vergroten. De groepsbegeleiding bereid kinderen voor op het onderdeel zijn van een grotere groep zoals een team bij de sportvereniging of een klassensituatie. 

Ieder kind wordt gekoppeld aan een mentor. De mentor stelt samen met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind de leerdoelen op en houdt zicht op de voortgang. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen gedurende de periode van groepsbegeleiding gebruik maken van e-support. Dit zorgt ervoor dat zij via whats-app en e-mail korte lijnen kunnen houden met de mentor. Daarnaast worden er in afstemming met ouder(s)/verzorger(s) evaluatiemomenten gepland. 

De groepsbegeleidingen vinden plaats op dinsdagmiddag (16:00-18:00 uur) en donderdagmiddag (15:00-17:00 uur) op locatie in Avenhorn. De middagen kennen een vaste structuur waarbij onderdelen van creatieve therapie, speltherapie, thematisch werken en psycho educatie aan bod komen. Binnen het groepsverband werken de kinderen aan hun persoonlijke leerdoelen.

SUPPORTGROEP: GROEPSBEGELEIDING VOORTGEZET ONDERWIJS

Klots Jeugdhulp biedt groepsbegeleiding aan jongeren uit het voorgezet onderwijs met een hulpvraag gericht op:

  •  Leren Leren (persoonlijke leerstijl en leermogelijkheden)
  •  Executieve functies (plannen, organiseren, timemanagement, flexibiliteit)
  •  Sociale contacten
  •  Weerbaarheid

In een setting van maximaal 8 jongeren biedt Klots een veilige omgeving om vaardigheden aan te leren en/of te vergroten. De supportgroepen bieden jongeren een plek waar zij na schooltijd samenkomen, elkaar adviseren, ervaringen uitwisselen of even tot rust komen.

De supportgroepen van Klots worden begeleidt door breed opgeleide hulpverleners op het gebied van zorg en onderwijs. De hulpverleners zijn daarbij gespecialiseerd in het tot stand brengen van gedragsveranderingen, het ondersteunen van cognitieve processen en het uitvoeren van creatieve hulpvormen. Zij bieden naast een veilige basis ook begeleiding bij het maken van huiswerk, psychische problematiek, onzekerheden en sociale contacten.  

Ieder jongere wordt gekoppeld aan een mentor. De mentor stelt samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de jongere de leerdoelen op en houdt zicht op de voortgang. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen gedurende de periode van groepsbegeleiding gebruik maken van e-support. Dit zorgt ervoor dat zij via whats-app en e-mail korte lijnen kunnen houden met de mentor. Daarnaast worden er in afstemming met ouder(s)/verzorger(s) evaluatiemomenten gepland. 

Ook de jongere kan tijdens zijn deelname aan de groepsbegeleiding gebruik maken van e-support. Hét middel om op ieder moment contact te zoeken met de hulpverlener als vertrouwenspersoon.

De supportgroepen vinden plaats op maandagmiddag en donderdagmiddag op locatie in Hoorn. Binnen het groepsverband werken de jongere aan hun persoonlijke leerdoelen.