SUPPORTGROEP

VOOR JONGEREN UIT HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Klots Jeugdhulp biedt doormiddel van haar supportgroep (vo) een plek voor jongeren. Een plek waar zij na schooltijd samenkomen, elkaar adviseren, ervaringen uitwisselen of even tot rust komen. 

De supportgroepen van Klots worden begeleidt door breed opgeleide hulpverleners op het gebied van zorg en onderwijs. De hulpverleners zijn daarbij gespecialiseerd in het tot stand brengen van gedragsveranderingen, het ondersteunen van cognitieve processen en het uitvoeren van creatieve hulpvormen. Zij bieden naast een veilige basis ook begeleiding bij het maken van huiswerk, psychische problematiek, onzekerheden en sociale contacten.

Naast de bijeenkomsten op locatie kunnen jongeren gebruik maken van e-support. Hét middel om op ieder moment contact te zoeken met de hulpverlener als vertrouwenspersoon. E-support is ook beschikbaar voor de ouders van deelnemende jongeren. 

De supportgroepen (vo) vinden plaats op de locatie aan de Johannes Poststraat te Hoorn.