Waar ben je naar opzoek?

Kwaliteit en vertrouwenspersonen

Jeugdhulp is geen kinderspel.

HKZ Zorg & Welzijn

Cliënten moeten ervan uit kunnen gaan dat zij in goede handen zijn als zij zorg nodig hebben. moeten gemeenten en andere opdrachtgevers erop kunnen vertrouwen dat de zorg voor goede en doelmatige zij inkopen. Doormiddel van een HKZ certificaat is het kwaliteitsmanagementsysteem gewaarborgd. Organisaties met dit keurmerk:

  •  Werken volgens richtlijnen binnen de branche;
  •  Zijn in staat om te leren van fouten en klachten en continu te verbeteren;
  •  Gaan goed om met risico's en leveren veilige zorg.

Klots Jeugdhulp is HKZ gecertificeerd.

Stichting Kwaliteit Jeugd (SKJ)

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De inzet van professionals met beroepsregistratie borgt de kwaliteit van hulp aan jeugd en gezinnen. 

Klots Jeugdhulp is aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring afgegeven dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak van functie in de samenleving.

Alle medewerkers van Klots Jeugdhulp hebben een geldig VOG overleg. Zij voldoen aan alle eisen die de branche en Klots haar medewerkers stelt.

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugd- en gezinshulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn  niet  in dienst van Klots Jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je ontvangt. Als je er niet met de hulpverlener van Klots, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Eerst luisteren naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Hij of zij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Klots Jeugdhulp. 

Het AKJ is bereikbaar via het telefoonnummer 088 555 1000, mail naar info@akj.nl of chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag tot en met donderdag van 16:00-23:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur.

AVG

Als organisatie voor specialistische jeugd- en gezinshulp doet Klots Jeugdhulp er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te borgen.

Zo maakt Klots gebruik van:

  •  Veilige online welke wordt beheert door een ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerde organisatie;
  •  Veilig e-mailen via Zorgring
  •  Stagiair opgesteld privacyverklaring.