KLOTS ALS ONDERAANNEMER

Bent u als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de jeugdhulp van een gezin of jeugdige en heeft u specifieke kennis en kunde nodig op een deelterrein? Dan kan Klots een goede partner voor u zijn. Klots Jeugdhulp biedt specialistische jeugd- en gezinshulp zowel thuis, op school als in de omgeving. De hulp wordt daar waar nodig geboden, in samenwerking met alle betrokken(en) partijen.